Tilsynsavtale (serviceavtale)

En tilsynsavtale fungerer på samme måte som en tilstandskontroll. Men her avtaler vi faste intervaller for kontroll, f.eks en, to, fire eller seks ganger i året.

Vi har i dag mer enn 80 kundes som har fast tilsynsavtale med Fitness Service AS.

Vi ser at der vi har jevnlig tilsyn av utstyret gir dette lavere vedlikeholdskostnader og mindre driftstans. HMS-krav ivaretas også på en bedre måte.

Ønsker du å bestille tilsynsavtale kan du gjøre dette her…