Tilstandskontroll

En tilstandskontroll av et trimrom eller treningssenter er som en EU-kontroll av en bil.

En tekniker fra Fitness Service AS kommer og gir en grundig vurdering av hvert enkelt treningsapparat. Etter avsluttet kontroll mottar du som kunde  en utførlig rapport som beskriver de ulike apparatenes tilstand.

Der det er avvik (feil) på enkeltapparater vurderes det om dette:

  1. Bør utbedres før videre bruk,
  2. Anbefales utbedret i nærmeste fremtid eller
  3. Avviket er av en slik art at det ikke har noen innvirkning på drift og funksjonalitet.

Du som kunde står i ettertid fritt til å gjøre utbedring av avvik selv. Eller du kan leie oss eller andre til å utbedre avviket. (Enkle utbedringer som f.eks smøring og stramming av skruer vil vi selvfølgelig gjøre i forbindelse med tilstandskontrollen)

Ønsker du tilstandskontroll kan du ta kontakt med oss her…