Service

Fitness Service AS tilbyr service på alle typer treningsutstyr og kan levere reservedeler til de fleste merker. Vi har utviklet et eget system for internkontroll og servicekontroll for trimrom og treningssenter. Vi kan gjennom dette sørge for at ditt treningsutstyr fungerer som det skal og at sikkerhet og HMS-krav ivaretas på best mulig måte

Tilstandskontroll

En tilstandskontroll av et trimrom eller treningssenter er som en EU-kontroll av en bil.

En tekniker fra Fitness Service ASkommer og gir en grundig sjekk av utstyret.
Du som kunde mottar en utførlig rapport som beskriver de ulike apparatenes tilstand.

Les mer om tilstandskontroll…

Faste servicekontroller – Tilsynsavtale

Vi har i dag mer enn 80 kundes som har fast tilsynsavtale med Fitness Service AS.En tilsynsavtale fungerer på samme måte som en tilstandskontroll, men her avtaler vi faste intervaller for kontroll, f.eks en, to, fire eller seks ganger i året.

Vi ser at der vi har jevnlig tilsyn av utstyret gir dette lavere vedlikeholdskostnader og mindre driftstans. HMS-krav ivaretas også på en bedre måte.

Les mer om Tilsynsavtale (serviceavtale)…

Service

Vi utfører selvfølgelig også vanlig service og reaprasjoner samt installasjon av treningsutsyr.

Generell service – prisliste… 

Bestille service

Ønsker du å bestille service kan du gjøre dette her…