Salgs- og leveringsbetingelser

Ved kjøp aksepterer kjøper disse betingelser, unntak må avtales og bekreftes skriftlig fra selger. Kjøpsloven gjelder for privatkunder sammen med lov om angrefrist.

Priser

Dersom ikke annet er spesifisert er priser å forstå eksklusiv mva. Utgifter til frakt og evt. installasjon kommer i tillegg. For produkter som inngår i ulike kampanjer gjelder prisene under den aktuelle kampanjeperioden. Vi tar vanlig forbehold mot eventuelle trykk- og fotofeil. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike for eksempel når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør.

Valutaforbehold: Pristilbud som gis er basert på valutakurs ved tilbudstidspunkt evt. kontrakts tidspunkt. Ved større valutaendring (Endring større enn 5%) kan pris justeres iht. endring i valutakurs etter forutgående varsel.

Force majeure

Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser Factory Direct

Ved leveranse «Factory Direct» gjelder følgende betalingsbetingelser:

  • 30% av ordresum ved bestilling. Ordre bekreftes når dette er innbetalt
  • 70% av ordresum 14 dager før levering

Alle priser på leveranse «Factory Direct» er inkludert frakt fra produsent til lager Norge. Kun innenlandsfrakt kommer i tillegg.

Betalingsbetingelser Lagervare

Ved leveranse av «Lagervare» gjelder følgende betalingsbetingelser:

  • Dersom ikke annet er avtalt gjelder forskuddsbetaling
  • Avtalekunder kan betale med 7 dagers betalingsfrist. Varene faktureres når vare sendes fra lager

Alle priser på «Lagervare» er eksklusiv frakt fra vårt lager.

Betalingsbetingelser Bestillingsvare

Ved leveranse av «Bestillingsvare» gjelder følgende betalingsbetingelser:

  • Dersom ikke annet er avtalt gjelder forskuddsbetaling
  • Avtalekunder kan betale med 7 dagers betalingsfrist. Varene faktureres når vare sendes fra lager

Alle priser på «Bestillingsvare» er eksklusiv frakt fra leverandørs lager. Ved leverandører utenfor Norge er frakt inn til lager Norge inkludert i prisen dersom ikke annet er spesifisert. Innenlands frakt kommer i tillegg.

Garanti

Dersom ikke annet er spesifisert for det enkelte produkt gis produktgaranti på leverte og betalte varer i inntil 1 år etter levering er skjedd. Garantien gjelder i forhold til eventuelle produksjonsfeil, og innebærer omkostningsfri utbedring eller omlevering for forbrukere.

Dersom feil eller mangel skyldes feil bruk eller annen skade som ikke har sin årsak i produksjonsfeil, tas det forbehold om at kjøper må betale utgiftene til frakt og feilsøking.

Dersom kunden velger å installere utstyr selv gjøres det oppmerksom  på at evt. feil i installasjon kan medføre bortfall av garanti.

Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap.

Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Frakt og levering.

Dersom ikke annet er avtalt faktureres laveste fraktpris hos vår fraktleverandør.

Varene leveres til kundes oppgitte leveringsadresse. Fraktpris innbefatter levering fra dør til dør (Bedriftskunder). Fraktpris innbefatter ikke bæring eller levering utover der det er mulig å komme med lastebil. Dersom kunde ønsker av varer skal bæres inn skal dette avtales spesifikt.

Levering

En og samme ordre kan inneholde leveranse fra flere underleverandører. Varer leveres fortløpende til kunde og vil bli delfakturert ved sending fra lager.

Dersom installasjon er en del av ordren vil normalt varene bli fakturert ved sending fra lager og installasjon faktureres når dette er utført.

Leveringstid som er oppgitt, er dog under enhver omstendighet tilnærmelsesvis og uforbindtlig. Forsinket levering gir ikke kjøperen rett til å kreve noen form for godtgjørelse eller skadeserstatning av selgeren.

Dersom en vare er beskadiget ved mottak, skal kunde umiddelbart gi beskjed til transportør. Om denne ikke påtar seg ansvaret, skal leverandør kontaktes. Ved retur fra kunde, står kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten.

Installasjon

Dersom ikke annet er avtalt er ikke montering og installasjon inkludert i pris.

Er installasjon inkludert i pristilbud,  gjelder dette dog ikke frakt og flytting av utstyr. Dette innebærer at bæring  av utstyr inn i lokale ikke er inkludert dersom dette ikke er særskilt spesifisert. Det samme gjelder flytting av evt. Gammelt utstyr.  Installasjon innbefatter heller ikke fjerning av emballasje dersom dette ikke er avtalt særskilt.